Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnychleśnictw w środy w godzinach 7.00 - 12.00. Indywidualne terminy sprzedaży drewna proszę ustalać bezpośrednio z leśniczymi

Sprzedaż detaliczna drewna

prowadzona jest bezpośrednio przez Leśniczych

w kancelariach poszczególnych Leśnictw,

bądź w biurze Nadleśnictwa Szczytno wg zasad, które określają:

 

Warunki  sprzedaży-kupna

1.    Zakupionego drewna  i produktów działalności ubocznej nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydatku drewna,

2.    Wywóz z lasów i magazynów otwartych (składowisk leśnych, przyleśnych) odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach, drogami wskazanymi przez wydającego materiał,

3.    Nabywcę obowiązuje termin wywozu, podany na asygnacie; w razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu.

 Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada  za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu itp.,

4.    W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie, w okresie między 15 marca a 15 października nabywca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem drewna /korowanie/ przed szkodnikami.

Sprzedaż dla przedsiębiorstw

prowadzona jest za pośrednictwem portalu leśno-drzewnego

oraz systemu aukcyjnego e-drewno