Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Uwaga - biologiczny zabieg agrolotniczy!

Uwaga - biologiczny zabieg agrolotniczy!

W związku z masowym pojawieniem się szkodników pierwotnych sosny w dniach 1-30 czerwca br. na terenie Leśnictwa Galwica zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ratowniczy.

Zabieg przeprowadzony zostanie w dniach od 01.06.2018r. do 30.06.2018r. przy użyciu środka Foray 76 B.
 
Jest to środek mikrobiologiczny owadobójczy przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w ochronie drzew iglastych i liściastych przed larwami szkodników zjadających liście. Środek Foray 76 B zarejestrowano do użycia  UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R - 482/2014d z dnia 16.12.2014r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 39/2014zr z dnia 28.03.2014r.
 
Opryskiem agrolotniczym objęty zostanie obszar 407,83 ha,  w oddziałach: 118, 119, 120, 121, 143, 144, 145, 146, 147,175, 176, 177, 178, 179, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 231, 232, 233.
 
Każdego roku dokonujemy oceny zagrożenia drzewostanów w oparciu o metodykę i zalecenia zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu. Odbywa się to na podstawie oceny liczebności samic siedzących na pniach drzew. Przeprowadzona prognoza, wskazuje na realne zagrożenie masowego pojawienia się gradacji brudnicy mniszki w drzewostanach sosnowych. Wykonanie skutecznego zabiegu ograniczenia jej populacji uratuje drzewa uszkadzane żerem i równocześnie ograniczy rozprzestrzenianie się tych szkodliwych owadów.
 

Lokalizacja zabiegu w terenie.