Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Przyrodnicze aspekty pracy leśnika

Przyrodnicze aspekty pracy leśnika

Pierwszy dzień lata upłynął leśnikom ze Szczytna na zgłębianiu wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

Ekspert w dziedzinie inwentaryzacji przyrodniczych, leśnik z wykształcenia i zamiłowania Pan Andrzej Ryś zaprezentował leśnikom z Nadleśnictwa Szczytno wiele urokliwych miejsc i całe mnóstwo chronionych i rzadkich roślin, które można spotkać w mazurskich lasach. 

Szkolenie odbyło się w terenie na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzałowo. Na początku prowadzący przedstawił niezbędne narzędzia pracy osoby, zajmującej się rozpoznawaniem i inwentaryzowaniem roślin, omówił też problemy współczesnej ochrony przyrody, przedstawił  na przykładach nowe  metody oznaczania gatunków zagrożonych oraz ich kategorie. Mieliśmy możliwość  zaobserwowania typowych gatunków wskaźnikowych w miejscach naturalnego ich występowania. Zobaczyliśmy takie rośliny jak: dąbrówka kosmata, przetacznik pagórkowaty, dzwonek boloński, dziewięćsił, storczyk krwisty jak również czyściec prosty – najrzadszy gatunek charakterystyczny dla muraw kserotermicznych z dużą ilością wapna w glebie. Zapoznaliśmy się ze sposobami zagospodarowania cennych pod kątem fitosocjologicznym łąk oraz siedlisk takich jak np.: świetlista dąbrowa. Na podsumowanie Pan Andrzej Ryś omówił stosowane przez leśników ze Strzałowa metody czynnej ochrony stanowisk  roślin oraz ekosystemów leśnych w celu zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju i trwałości. Serdecznie dziękujemy za gościnność i poświęcony czas.