Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Inwentaryzacja drapieżników w leśnictwie Piduń

Inwentaryzacja drapieżników w leśnictwie Piduń

W związku z realizacją projektu ochrony cietrzewia leśnicy liczyli drapieżniki zagrażające temu cennemu gatunkowi.

Od kilku lat leśnicy z Nadleśnictwa Szczytno przygotowywali  tereny w okolicach miejscowości Piduń, Witówko i Rekownica pod kątem cietrzewia.

Cietrzew to bardzo cenny, ale niestety zamierający gatunek kuraka leśnego występującego w naszych lasach. Do życia potrzebne są mu tereny otwarte otoczone lasami. Głównym zagrożeniem dla tych ptaków jest zarastanie łąk  oraz presja ze strony  drapieżników.

Kolejne lata trwania projektu to okres wsiedlania młodych osobników na przygotowanych obszarach. Leśnicy muszą ograniczyć wpływ drapieżników (jastrząb, lis, borsuk, tchórz, kuna) na populację cietrzewia aby zakończyć projekt ratowania cietrzewia sukcesem.

14 grudnia pracownicy nadleśnictwa rozpoczęli inwentaryzację nor i gniazd zasiedlonych przez te gatunki.

Na wyniki naszych obserwacji trzeba jeszcze zaczekać. Jednak wiadomo już, że bez ingerencji człowieka populacji cietrzewia nie da się utrzymać.