Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Szacownie szkód łowieckich

Szacownie szkód łowieckich

Zmieniły się zasady szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. Weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2017 r. O zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. Poz. 651), która zmienia system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce występowania szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego  gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz nr telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

  2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

  3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 

 

URZĘDY GMIN Z TERENU NADLEŚNICTWA SZCZYTNO
Lp. URZĄD GMINY ADRES
1 Szczytno 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
2 Rozogi 12-114 Rozogi, W. Kętrzyńskiego 22
3 Wielbark 12-160 Wielbark, ul. Grunwaldzka 2 (sekretariat)
4 Jedwabno 12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2